موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

رييس كل بانك مركزي: ثامن، كوثر و مهر اقتصاد تجميع مي شوند

رييس كل بانك مركزي: ثامن، كوثر و مهر اقتصاد تجميع مي شوند

رييس كل بانك مركزي در برنامه نگاه يك ثامن را موسسه بدون مشكل دانست و افزود: اين موسسه بزودي به شبكه شتاب متصل مي شود.

Date:1396/5/15

ولي الله سيف با تاكيد بر اينكه ثامن با ثامن الحجج به طور كامل متفاوت است، گفت: ثامن الائمه پس از الزام بانك مركزي مبني بر استفاده نكردن از اسماء متبركه به ثامن تغيير نام داد اسم خود را اصلاح كرده است و ثامن از نظر ما مشكل خاصي ندارد و در حال بررسي و تصميم گيري در خصوص تجميع موسسه ثامن، مهر اقتصاد و كوثر هستيم كه با هم فعاليت كنند و اين تصميم در حال شكل گيري است.

 ثامن عضو شتاب مي شود

وي با بيان اينكه ثامن عضو شتاب مي شود، افزود: بر اساس بررسي هاي ما هيچگونه تزلزلي هم ندارد و دارايي و بدهي هاي ثامن وضعيت متعادلي دارد و ثامن مشكلي ندارد.

رييس كل بانك مركزي يادآور شد: اين حجم تقاضاي نقدينگي براي هر مجموعه اي در بازار پول بروز مشكل مي كرد و زماني که مردم هجوم بياورند نقدينگي در شعبه وجود ندارد و نبايد متبادر شود كه بانك مشكل دارد.

از نظر بانک‌مرکزي ثامن مشكلي ندارد و اين موسسات با موسسات غير مجاز تفاوت دارند.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(2 Body)  Visitor Count: 20246
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image