موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

توجه ثامن به خواست مشتريان در بازار رقابت بين‌بانکي
در جلسه روساي شعب سيستان و بلوچستان تأکيد شد:

توجه ثامن به خواست مشتريان در بازار رقابت بين‌بانکي

روساي شعب و کارکنان شعب موسسه اعتباري ثامن براي کاهش مطالبات معوق بايد بيشتر تلاش کنند.

Date:1396/3/22

غلامعلي بنداني سرپرست مديريت شعب سيستان و بلوچستان، در جلسه ماهانه روساي شعب و دواير سرپرستي شعب استان سيستان و بلوچستان بابيان اين مطلب گفت: بازاريابي يکي از عوامل مؤثر دررسيدن به اهداف ابلاغي موسسه اعتباري ثامن است و اگر به‌طور موفق اجرا شود مي‌تواند گره‌گشاي مشکلات سازمان باشد و راه رسيدن به اهداف را هموار کند.

وي با اشاره به اينکه، مديران شعب در انجام وظايفشان در اين حوزه نبايد از هيچ کوششي دريغ کنند، افزود: روساي شعب با حضور به‌موقع در محل کار بايد به موضوع نظارت و انجام دقيق وظايف همکاران خود توجه لازم را داشته باشند.

او با تأکيد بر اهميت مسائلي مانند آراستگي محيط کار و توجه به مسائل کارکنان توضيح داد: رعايت اصول اخلاقي و حفظ ارزش‌هاي ديني وظيفه همه کارکنان ثامن است که نتيجه آن در اعتماد مردم نسبت به موسسه به‌خوبي ديده مي‌شود.

بنداني با اشاره به بازار موجود در شبکه بانکي کشور، گفت: مشتريان ثامن، در عرصه رقابت موجود در شبکه بانکي نسبت به گذشته انتظارهاي بيشتري دارند، از همين رو لازم است با تجهيز بيشتر به علم و دانش، با ارائه خدمات پاسخگوي مشتريان باشيم و در اين مسير، تمام تلاش خود را به‌کارگيريم.

بر اساس اين گزارش، جلسه ماهانه روساي شعب و دواير سرپرستي شعب استان سيستان و بلوچستان، بررسي آمار منابع و مطالبات معوق هر يک از شعب توسط مديران انجام شد.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(2 Body)  Visitor Count: 6326
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image