شاخه بندی اخبار


افزايش توان رقابتي ثامن با بانکداري سبز

افزايش توان رقابتي ثامن با بانکداري سبز
سرپرست مديريت شعب مناطق آزاد تجاري صنعتي گفت: بانکداري سبز فرصتي براي خلق مزيت‌هاي رقابتي است.
Date:1396/3/10

روح اله انصاري يکتا افزود:پرداختن به مسئوليت‌هاي اجتماعي يکي از مهم‌ترين موضوعاتي است که سازمان‌ها در فلسفه وجودي و مأموريت‌هاي خود به آن مي‌پردازند و بانکداري سبز،يکي از مصاديق اصلي آن است.

وي با اشاره به فوايد و مزايا بانکداري سبز اضافه کرد: بانک‌ها به‌عنوان بخشي از اساس نظام اقتصادي مي توانند نقش مؤثر و راهبردي در احيا محيط‌زيست داشته باشند.

انصاري يکتا تصريح کرد: با تدوين و هدايت سياست‌هاي اعتباري در راستاي جلوگيري از تخريب منابع طبيعي،کاهش آلاينده‌هاي صنعتي و حمايت از زيست‌بوم‌هاي نادر در مسير توسعه پايدار با عنوان ادبيات بانکداري سبز مطرح است.

مهدي خلفي معاون سرپرستي مناطق آزاد نيز در اين جلسه گفت: پرداختن به بانکداري سبز در عرصه رقابت بانکي نقش تعيين‌کننده‌اي براي زندگي بهتر براي جامعه دارد.

وي افزود: مفهوم پايداري در بانکداري سبز، به‌عنوان رويکردي در کسب‌وکار مطرح است که به خلق ارزش‌هاي درازمدت براي مشتري و کارکنان مي‌پردازد.

خلفي با عنوان اينکه وظيفه بانک، فقط ارائه خدمات بانکي نيست، خاطرنشان کرد: بانکداري سبز، نه تنها در بخش ورودي شامل منابع مالي بلکه در بخش خروجي شامل سرمايه‌گذاري‌ها نيز مي‌تواند تعريف شود.

 

روابط عمومي


Rss Services Print  -(1 Body)  Visitor Count: 1637
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image