موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

پرداخت تسهيلات دقيق برابر جذب منابع اهميت دارد

پرداخت تسهيلات دقيق برابر جذب منابع اهميت دارد

سرپرست مديريت شعب استان فارس و کهکيلويه وبوير احمد موسسه اعتباري ثامن گفت: پرداخت تسهيلات همانند جذب منابع حائز اهميت و ضامن موفقيت است به شرطي که منجر به ايجاد مطالبات نشود.

Date:1395/10/11

حميد هرمزي در جمع روساي شعب و دواير ستادي با عنوان اينکه پرداخت تسهيلات اگر تبديل به مطالبات نشود موجب افزايش نقدينگي، سودآوري شعب و درنتيجه تحقق اهداف سازمان مي‌شود.

هرمزي بابيان اينکه کاهش مطالبات به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي ثامن است افزود: انتظار داريم دواير پيگيري با تشکيل تيم مطالباتي و همکاري نيروهاي شعب به‌صورت مستمر براي پيگيري و کاهش مطالبات معوق تا حصول نتيجه تلاش کنند.

وي عوامل پيدايش مطالبات معوق را توجه نکردن به اهليت متقاضي و ضامن، نبود اعتبار سنجي، پيگيري نشدن مطالبات دانست و اظهار داشت: بايد دواير حقوقي، پيگيري مطالبات و کارکنان شعب همکاري مستمري در اين مسير داشته باشند.

 سرپرست مديريت شعب فارس عنوان داشت: با توجه به اينکه اولويت پيگيري پرونده‌هاي کلان در سطح شعب و دايره حقوقي است. بايد روسا شعب و دواير حقوقي تا حصول نتيجه پرونده‌ها و مطالبات را پيگيري کنند.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(3 Body)  Visitor Count: 971
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image