مشتريان گرامي با استفاده از ثامن کارت در دستگاه هاي خودپرداز (ATM ) بانک صادرات امکان دريافت وجه و اطلاع از موجودي حساب فراهم گرديد .