مشتريان گرامي به اطلاع مي رساند دارندگان ثامن کارت موسسه اعتباري ثامن از اين پس مي توانند علاوه بر استفاده از خودپرداز هاي اين موسسه از طريق خودپردازهاي بانک صادرات نيز نسبت به دريافت وجه تا سقف دو ميليون ريال و اطلاع از موجودي حساب هاي خود اقدام نمايند.